Een ogenblik geduld a.u.b.

Aantal misdrijven in Leiden gedaald in 2018

author: Beleidsonderzoek Leiden

Elk jaar publiceert het CBS wijk- en buurtgegevens over het aantal misdrijven dat daar heeft plaatsgevonden. Beleidsonderzoek neemt deze over op de website Leiden in Cijfers. 

Onlangs zijn de gegevens van 2018 toegevoegd. Daaruit blijkt onder andere dat het totale aantal misdrijven is gedaald van bijna tienduizend in 2010 naar 5.056 in 2018. Dit is een trend die overigens landelijk ook zichtbaar is. De gegevens zijn uitgesplitst naar wijk en buurt. Ook is er een onderverdeling gemaakt naar soort misdrijf. De gegevens zijn beschikbaar in absolute aantallen en in aantallen per 1.000 inwoners. Overigens is in 2019 weer een lichte stijging te zien, maar die gegevens zijn nog niet beschikbaar op wijk- en buurtniveau.