Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Energiearmoede in cijfers

  De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om binnen haar gemeentes energiearmoede aan te pakken en te voorkomen. Een onderdeel hiervan is dat TNO en CBS samen verschillende indicatoren hebben ontwikkeld die inzicht geven in de verschillende manieren waarop energiearmoede gedefinieerd en gemeten kan worden. Deze zijn nu voor alle gemeenten van de provincie, dus ook voor Leiden, op wijk- en buurtniveau beschikbaar. 

 • -

  Nieuwe update verhuizingendashboard

  Onlangs is van het verhuizingendashboard de derde versie verschenen. Nieuw is dat het dashboard een andere vormgeving heeft gekregen. 

 • -

  Verkiezingen Tweede Kamer 2021

  Op 15, 16 en 17 maart vonden de verkiezingen van de Tweede Kamer plaats. Beleidsonderzoek maakte een feitenblad met de belangrijkste uitslagen: voor Leiden, per wijk, en in vergelijking met Nederland. 

 • -

  Meer cijfers over kinderen in armoede

  Er komen steeds meer cijfers beschikbaar over kinderen in armoede. Op Leiden in cijfers kun je zien hoe dat verschilt per buurt.

 • -

  Eerste versie monitor sociale impact corona gepubliceerd

  De gezondheidscrisis door het coronavirus heeft grote economische en sociale gevolgen. Dit is zichtbaar en voelbaar in de stad en maakt dat de gemeente Leiden eind 2020 is gestart met het in beeld brengen van de sociale impact van corona op de mensen en de stad, om hier gericht mee aan de slag te gaan. 

 • -

  Italiaans meest voorkomende buitenlandse nationaliteit

  Wist je dat 11,6% van de Leidenaren een niet-Nederlandse nationaliteit heeft en dat de meest voorkomende buitenlandse nationaliteit Italiaans is? Wist je dat 32,2% van de Leidenaren een migratieachtergrond heeft? 

 • -

  Inkomen van huishoudens met koophuis twee keer zo hoog als met huurhuis

  Huishoudens in Leiden met een koopwoning hebben een gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van € 60.600 en die in een huurwoning ontvangen gemiddeld € 28.700. 

 • -

  Studenten en starters verhuizen vaak naar Den Haag en Amsterdam

  Het verhuizingendashboard van het CBS laat de verhuisbewegingen van personen tussen en binnen gemeenten zien op een interactieve kaart. De kaarten geven niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van die van specifieke doelgroepen, zoals jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

News archive