Een ogenblik geduld a.u.b.

Evaluatie statiegeldbekers tijdens Leidens Ontzet

author: Beleidsonderzoek Leiden

98% van de statiegeldbekers werd weer ingeleverd, 500.000 wegwerpbekers zijn bespaard en de straten en grachten waren opvallend schoner. 

Dit zijn enkele resultaten uit de evaluatie van het gebruik van statiegeldbekers tijdens Leidens Ontzet 2019. Aanbevelingen zijn er ook, vooral ten aanzien van het aanleveren van de bekers aan de horeca-ondernemers en het afhandelen achteraf. Beleidsonderzoek heeft enkele onderdelen van de evaluatie voor haar rekening genomen, namelijk de enquête onder leden van het LeidenPanel en een enquête onder ondernemers. De uitkomsten daarvan zijn als bijlage opgenomen achterin de evaluatie. Meer informatie op www.laatmenietvallen.nl.