Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuw feitenblad Inkomens beschikbaar

author: Onderzoek en Data Leiden

Huishoudens in Leiden die bestaan uit een (echt)paar met kinderen hadden in 2022 een gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van € 82.800. Eenpersoonshuishoudens hadden gemiddeld per jaar € 30.300 te besteden. 

De gemiddelden in Nederland voor beide groepen zijn lager. Maar omdat in Leiden relatief meer eenpersoonshuishoudens zijn dan landelijk is het gemiddelde huishoudinkomen van heel Leiden (€ 49.100) lager dan dat van Nederland (€ 52.000). Deze en meer gegevens zijn berekend door het CBS in het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO). Het betreft hier particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens. Onderzoek & Analyse heeft een feitenblad gemaakt met het gemiddelde inkomen per woonsituatie, leeftijd, inkomensbron, soort huishouden en inkomensverdeling. Er zijn vergelijkingen in de tijd (2016-2022) en met andere (regio)gemeenten en wijken en buurten in Leiden. Veel gegevens zijn ook te vinden in de databank van Leiden in Cijfers.