Een ogenblik geduld a.u.b.

Eerste versie monitor sociale impact corona gepubliceerd

author: Beleidsonderzoek Leiden

De gezondheidscrisis door het coronavirus heeft grote economische en sociale gevolgen. Dit is zichtbaar en voelbaar in de stad en maakt dat de gemeente Leiden eind 2020 is gestart met het in beeld brengen van de sociale impact van corona op de mensen en de stad, om hier gericht mee aan de slag te gaan. 

Onlangs is de eerste versie van deze monitor over de sociale impact van het coronavirus en het effect van de maatregelen voor Leiden gepubliceerd. Hierin geven we cijfermatig inzicht in de effecten op de Leidse samenleving, de welvaart en het welbevinden van de mensen in de stad. Zo zijn er bijvoorbeeld cijfers opgenomen over de bevolkingsontwikkeling, het sociaal domein, veiligheid en werk & inkomen. Er is geprobeerd zoveel mogelijk actuele informatie in beeld te brengen en vergelijkingen te maken met voorgaande periodes. Zodra we voldoende nieuwe of aanvullende informatie beschikbaar hebben volgt een nieuwe versie van deze publicatie. De publicatie ‘Sociale impact corona in cijfers’ is te vinden in de Onderzoeksbank van Leiden in Cijfers.