Een ogenblik geduld a.u.b.

Grote stijging Leidenaren met niet-Nederlandse nationaliteit

author: Beleidsonderzoek Leiden

In de afgelopen twintig jaar is het aantal internationals in Leiden met 83% gestegen. 11,0% van de Leidenaren heeft momenteel een niet-Nederlandse nationaliteit. 

Naast nationaliteit wordt ook wel naar de migratieachtergrond gekeken: 31,3% van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Beleidsonderzoek heeft een feitenblad gemaakt waarin de internationalisering van de regiogemeenten in beeld is gebracht (Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude). De meest voorkomende niet-Nederlandse nationaliteit in de regio is de Poolse (in Leiden de Italiaanse), gevolgd door de Britse en Duitse. De meeste internationals zijn te vinden in de leeftijdsgroep 30-44 jaar. In de groep 65-plussers is het percentage internationals het laagst, maar wel het snelst gegroeid.