Een ogenblik geduld a.u.b.

Monitor over leefbaarheid in alle buurten en wijken

author: Onderzoek en Data Leiden

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Leefbaarometer 3.0 (met 2 a’s) gepubliceerd. Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden.

De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Indicatoren op vijf thema’s zijn hierbij geanalyseerd: woningvoorraad, fysieke omgeving, voorzieningen, sociale samenhang en overlast & onveiligheid.

Op donderdag 30 juni van 14.00 tot 16.00 kun je een webinar volgen. Jornt Mandemakers (AtlasResearch) en Kees Leidelmeijer (InFact) presenteren het vernieuwde instrument en de resultaten van de laatste meting. Daarnaast zal Simon Bakker (Ministerie van BZK) een toelichting geven over het gebruik van de Leefbaarometer door de rijksoverheid en de betekenis voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Uiteraard is er genoeg ruimte voor vragen en discussie. Aanmelden kan via info@leidenincijfers.nl.