Een ogenblik geduld a.u.b.

Leidse ondernemers helpen in coronatijd

author: Beleidsonderzoek Leiden

De Leidse ondernemer heeft informatie en financiële steun nodig maar wil ook graag samenwerken om deze crisis het hoofd te bieden. 

Dat is de conclusie uit de enquête die door ruim 400 Leidse ondernemers vorige maand is ingevuld. De maatregelen om de steun en samenwerking te faciliteren zijn deels al uitgevoerd of zijn in voorbereiding, van brainstorm tot plan van aanpak.

Initiatiefnemer van de enquête, het Crisisteam Economie met vertegenwoordigers van ondernemers, brancheorganisaties en de gemeente, is blij met de respons en is aan de slag gegaan met de resultaten. Beleidsonderzoek faciliteerde het uitzetten van de vragenlijst en verzorgde het cijfermatige deel van de rapportage. Meer informatie over de reacties op de uitkomsten is te lezen in een persbericht van de gemeente.