Een ogenblik geduld a.u.b.

Webviewer Sterke Sociale Basis: gegevens op de kaart

author: Beleidsonderzoek Leiden

Waar wonen verschillende doelgroepen? Waar zijn de voorzieningen voor deze doelgroepen? Welke buurten en wijken ‘scoren’ beter dan anderen op bepaalde thema’s? Welke buurten en wijken hebben juist meer aandacht nodig?

Veel van deze informatie is al jarenlang beschikbaar op de website LeideninCijfers. Maar nu hebben we dit ook op de kaart van Leiden gevisualiseerd in een webviewer. Dit maakt het makkelijker om verbanden tussen buurten en wijken te zien en relaties te leggen tussen verschillende thema’s. Aanleiding voor de webviewer is de vraag vanuit het project Sterke Sociale Basis om informatie van verschillende thema’s bij elkaar te brengen, te visualiseren in kaartjes en dit beschikbaar te stellen voor zowel collega’s als partners in de stad. Naast de webviewer is ook een speciaal dashboard ontwikkeld op LeideninCijfers.