Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard Verhuizingen op de kaart is vernieuwd

author: Beleidsonderzoek Leiden

Nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar een interactief verhuizingendashboard publiceerde, is onlangs een vernieuwde versie verschenen. 

In het dashboard is te zien naar welke gemeente inwoners van Leiden verhuizen, maar ook wie er juist in Leiden komen wonen. Daarnaast is er informatie over verhuizingen tussen wijken. Je kunt uitsplitsingen maken naar leeftijd, wel/geen student, inkomen en type huishouden. Vertrekken studenten bijvoorbeeld naar andere gemeenten dan gezinnen met jonge kinderen? Tot slot kun je zien hoe huishoudens veranderen van samenstelling door een verhuizing. Een voorbeeld is een kind dat uit huis gaat en een alleenwonende wordt; een ander zijn twee alleenstaanden die gaan samenwonen en dan een paar vormen. Beleidsonderzoek heeft vorig jaar een rapportage gemaakt waarin de werking van het dashboard wordt uitgelegd. Vergeleken met de versie die toen verscheen, zijn er de volgende wijzigingen:

  • Er zijn nu meer gemeenten opgenomen in het dashboard, onder andere alle gemeenten in Holland Rijnland.
  • Naast 2017 is nu ook het jaar 2018 opgenomen in het dashboard.
  • Informatie over verhuizingen naar het buitenland is overzichtelijker weergegeven.
  • Rechtsboven staat een grafiekje waarin de verhouding tussen de verschillende doelgroepen is weergegeven.

Beleidsonderzoek werkt samen met het CBS in het Urban Data Center (UDC) Leiden071 om datagedreven werken in de gemeente Leiden te bevorderen. Het verhuizingendashboard is een project dat samen met UDC’s van andere gemeenten is uitgevoerd.