Een ogenblik geduld a.u.b.

Over het algemeen een daling van criminaliteit

author: Beleidsonderzoek Leiden

27% van de Leidenaren is volgens eigen zeggen slachtoffer geweest van een delict. De meest voorkomende delicten zijn cybercrime (10%) en vermogensdelicten, waaronder fietsendiefstal (6%).

 De cijfers laten, zoals ook in Nederland als geheel, een dalende trend zien. In de publicatie Veiligheid in cijfers wordt jaarlijks een actueel beeld geschetst van de leefbaarheid en veiligheid in Leiden, voor zo ver mogelijk vergeleken met andere steden. Dit is zowel op basis van politiecijfers (2018) als ook de Veiligheidsmonitor (2017). De Veiligheidsmonitor wordt sinds 2017 nog maar om het jaar in plaats van jaarlijks gehouden, waardoor de nieuwe uitgave Veiligheid in cijfers 2019 slechts voor de helft nieuwe cijfers bevat. De onderwerpen lopen uiteen, van brandmeldingen tot overlast bij evenementen en van preventieve maatregelen tegen criminaliteit tot bereidheid tot melden van een delict. Naast Leidse cijfers is ook veel informatie op wijkniveau bekend.