Een ogenblik geduld a.u.b.

Ontwikkelingen in het sociaal domein in beeld

author: Beleidsonderzoek Leiden

Monitor Sociaal Domein 2021 is beschikbaar voor Leiden. In deze monitor zijn indicatoren opgenomen zoals het gebruik van voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. 

Naast ontwikkelingen in het sociaal domein worden ook vergelijkingen met andere middelgrote steden en Nederland beschreven. Zo is in de grafiek te zien dat het gebruik van alle voorzieningen in Leiden in verhouding lager ligt dan het gemiddelde van middelgrote steden en het gemiddelde van Nederland. Voor een aantal onderwerpen is nader onderzoek nodig. Hiervoor is een onderzoeksagenda opgesteld. In de monitor van dit jaar is een voorstel gedaan voor prioritering van de onderwerpen uit de onderzoeksagenda. Meer informatie over het Sociaal Domein in Leiden en andere gemeenten is te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl.