Een ogenblik geduld a.u.b.

Veiligheidsmonitor 2021 op LeideninCijfers

author: Onderzoek en Data Leiden

Op de website LeideninCijfers zijn de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 gezet. Deze landelijke enquête wordt eens per twee jaar gehouden. Er zijn zes thema’s: leefbaarheid, overlast, veiligheidsgevoel, slachtofferschap, politie en burger en preventie. 

De uitkomsten zijn beschikbaar voor alle tien wijken in Leiden. Ze worden weergegeven in een zogenoemde ‘profieltaart’ (zie afbeelding). Hierin wordt met kleuren aangegeven hoe de wijk scoort ten opzichte van het Leids gemiddelde. Groen is gunstiger, rood is ongunstiger. Als je op een plek in de profieltaart klikt, krijg je meer informatie over het betreffende onderwerp. In 2021 is de Veiligheidsmonitor geheel vernieuwd. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de vragenlijst en de methode. Maar helaas is hierdoor een vergelijking met vorige jaren niet mogelijk. De uitkomsten van eerdere jaren zijn overigens nog wel beschikbaar.