Een ogenblik geduld a.u.b.

Cijfers over leefbaarheid en veiligheid, ook per wijk, beschikbaar

author: Onderzoek en Analyse Leiden

In de Veiligheidsmonitor worden elke twee jaar bijna 2.000 Leidenaren ondervraagd over Leefbaarheid en Veiligheid. Deze monitor is, net als de Stads- en Wijkenquête, een groot onderzoek dat veel informatie op wijkniveau oplevert; Leiden telt 10 wijken. Deze informatie is heel waardevol voor alle fasen in beleid en uitvoering. 

 

Het gaat over: 

  • slachtofferschap van allerlei soorten criminaliteit 
  • preventieve maatregelen die mensen zelf al dan niet nemen 
  • verschillende vormen van overlast 
  • allerlei aspecten van leefbaarheid (fysiek en sociaal) 
  • waardering van politie en gemeente op dit vlak 
  • het gevoel van (on)veiligheid. 

De uitkomsten staan op de website LeideninCijfers