Een ogenblik geduld a.u.b.

LeidenPanel over cultuuraanbod, cultuuragenda en cursusaanbod

author: Beleidsonderzoek Leiden

De leden van het LeidenPanel hebben zich uitgesproken over onderwerpen van de nieuwe Cultuurnota.

De huidige cultuurnota van de gemeente loopt binnenkort af. Daarom heeft het college besloten een nieuwe Cultuurnota op te gaan stellen. Nieuw beleid maken doen we samen met de stad, met de betrokken onganisaties en met de inwoners. Daarom zijn aan de leden van het LeidenPanel hierover enkele vragen voorgelegd. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • Tentoonstellingen en theatervoorstellingen worden het best gewaardeerd (zowel de hoeveelheid als de kwaliteit).
  • Tweederde van de panelleden vindt dat culturele activiteiten in de afgelopen jaren goed zijn geweest voor de levendigheid.
  • De meeste mensen kunnen vinden wat er op cultureel gebied te doen is in Leiden, maar vinden de informatie soms wat versnipperd.
  • De meest geraadpleegde bronnen zijn de krant en website van de organisatie / het evenement zelf.
  • De helft van de panelleden is niet op de hoogte van het aanbod aan culturele cursussen, maar vindt dat ook niet nodig.
  • De anderen vinden zowel de kwaliteit als de hoeveelheid cursussen prima.
  • Cultureel erfgoed staat bovenaan het lijstje van zaken waaraan de gemeente volgens de panelleden financieel zou moeten bijdragen.

Alle uitkomsten staan in de rapportage in de Onderzoeksbank.