Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboard Armoedescan: inzicht in de doelgroep en bereik

author: Beleidsonderzoek Leiden

Het CBS heeft in samenwerking met het Leidse Urban Data Center de Armoedescan gemaakt.

Dit is een dashboard om inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van de groep mensen met een laag inkomen (je kunt kiezen uit 101 t/m 150% van het sociaal minimum). Eigenlijk zijn het twee dashboards: de basis armoedescan en de lokale armoedescan. De basis armoedescan is voor alle gemeenten in Nederland gemaakt en geeft inzicht in de doelgroep, bijvoorbeeld hoe is de samenstelling naar inkomensbron, migratieachtergrond, geslacht en leeftijd. Je kunt hierbij zelf een aantal referentiegemeenten kiezen. 

Het andere dashboard, de lokale armoedescan, is voor een beperkt aantal gemeenten (waaronder Leiden!) die aan de pilot hebben meegedaan: hier wordt een koppeling gemaakt met data van de gemeente, namelijk het gebruik van een aantal minimaregelingen. Het bereik hiervan onder diverse groepen wordt daar inzichtelijk gemaakt.

Neem zelf een kijkje op de Armoedescan!