Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Gebruik kinderenopvang in 2020 afgenomen, behalve onder laagste inkomensgroepen

  Het aantal kinderen dat in 2020 in Leiden gebruik maakt van kinderopvang is voor het eerst in jaren gedaald. Terwijl er in 2019 nog 6.580 kinderen naar de opvang gingen, maken er in 2020 nog maar 6.480 kinderen gebruik van kinderopvang.

 • -

  Monitor over leefbaarheid in alle buurten en wijken

  Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de Leefbaarometer 3.0 (met 2 a’s) gepubliceerd. Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden.

 • -

  Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen nu in een dashboard

  Bij de verkiezing voor de gemeenteraad, die op 14, 15 en 16 maart werd gehouden, is GroenLinks in Leiden de grootste partij geworden. Op Leiden in Cijfers is nu een dashboard gepubliceerd dat een overzicht geeft van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vanaf 1931 (stemmen, zetelverdeling en opkomst). 

 • -

  Bevolkingsprognose van Leiden: stijging naar 143.000 inwoners

  De bevolking van Leiden stijgt de komende jaren flink, maar de groei vlakt daarna af. Het percentage ouderen stijgt tot 19% in 2040 (16% nu). Dat blijkt uit een prognose die Onderzoek & Data heeft gemaakt met software en advies van Pronexus.

 • -

  Bijna een kwart van de Leidenaren is ‘welvarend, met een eigen woning'

  Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft voor de tweede keer de inwoners van Leiden in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken. Dit keer met gegevens over 2019.

 • -

  Veiligheidsmonitor: goede scores voor Leiden

  Het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) en het ministerie van Justitie en Veiligheid voeren elke twee jaar een groot onderzoek uit naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap van criminaliteit. Bijna 2.500 Leidenaren hebben meegedaan aan dit onderzoek. 

 • -

  Gezinnen hebben flink meer te besteden dan alleenwonenden

  Huishoudens in Leiden die bestaan uit een (echt)paar met kinderen hebben een gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van € 76.500. Eenpersoonshuishoudens hebben gemiddeld per jaar € 27.800 te besteden. 

 • -

  GroenLinks grootste partij in Leiden

  Bij de verkiezing voor de gemeenteraad die op 14, 15 en 16 maart werd gehouden is GroenLinks in Leiden de grootste partij geworden. Van alle inwoners die hun stem op een partij uitbrachten deed 23% dit op deze partij. 

News archive